Privacybeleid

AVG Privacy Verklaring Aguri

Rotterdam, 24 mei 2018

Inleiding
Aguri (hierna: “wij”) verwerkt persoonsgegevens van haar opdrachtgevers, potentiële klanten en andere contactpersonen. Wij doen dit om:

– De aangegane opdracht/ overeenkomst uit te kunnen voeren

– op de hoogte te kunnen houden van nieuws over Aguri

– hen te kunnen informeren over nieuwe producten of diensten welke Aguri levert

In deze privacyverklaring leggen wij graag uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar wij helpen je graag met jouw vragen. Hiervoor kun je contact opnemen via jack@aguri.nl of door te bellen naar 06-53186311.

Wie zijn wij?

Wij zijn Aguri: leverancier van sportartikelen en kledij.

Deze privacyverklaring ziet u vanaf heden op al onze verwerkingen.

Wij zijn gevestigd aan de Jericholaan 70b, 3061 HH te Rotterdam, Nederland.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

Voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geslacht, e-mailadres.

 

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Wettelijke verplichtingen

Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen.

Dienstverlening

In onze administratie houden we van de contactpersonen verschillende persoonsgegevens bij om onze diensten zo optimaal mogelijk uit te kunnen voeren. Zo houden we contactdetails bij om je te kunnen bereiken en om je zo goed mogelijk van informatie te kunnen voorzien.

Je kan ons via verschillende kanalen bereiken: telefoon, post, e-mail, Twitter, en LinkedIn bijvoorbeeld. Om dat mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens.

 • Nieuwsbrieven en mailingen

Als je geen nieuwsbrieven of mailingen van Aguri meer wilt ontvangen, dan kan je je in iedere mail of nieuwsbrief uitschrijven. Je kan ons ook mailen met een verzoek daartoe jack@aguri.nl.

 • Privacy Waarborg

Wij geven geen persoonsgegevens door aan derde partijen.

Verbetering Aguri dienstverlening

Voor de verbetering van onze dienstverlening houden wij ook persoonsgegevens bij. Bijvoorbeeld klikgedrag op de website om te analyseren welke artikelen het meest gelezen worden en open rates om te zien of onze nieuwsbrieven relevant zijn.

 • Bijzondere gegevens:

Wij verwerken 1 type bijzondere persoonsgegevens. Namelijk geslacht. Geslacht verwerken we om je aan te kunnen spreken met ´mevrouw´ of ´meneer´.  Deze verwerkingen zijn altijd vrijwillig en worden (uiteraard) niet voor andere doeleinden gebruikt.

 

Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via jack@aguri.nl of 06-53186311.

 • Informatie en inzage: Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
 • Rectificatie: Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
 • Vergetelheid: Je kan je de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 • Beperking: Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
 • Bezwaar (verzet): voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
 • Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.

Daarnaast kun je ook:

 • Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailingen. Als je toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun je contact met ons opnemen.

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Grondslagen van de verwerkingen

Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst en de meeste voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van Aguri: het uitvoeren van onze doelstelling. Wil je meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken dan weet je ons te vinden! Tot slot verwerken we sommige gegevens met jouw toestemming: dit gaat met name over online tracking methodes.

Derde ontvangers

Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken; zoals de Belastingdienst. Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor jouw toestemming hebben gekregen.

Links
Op de website van Aguri is een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. Aguri is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

 

Cookie statement

Wij gebruiken cookies op de websites van www.aguri.nl.  Dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren, de website optimaal te laten functioneren, voor het efficiënt uitvoeren van campagnes en voor de doeleinden zoals omschreven in ons privacyverklaring. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst.

Aguri verwerkt anonieme statistieken over bezoeken aan haar Website (www.aguri.nl). Dit gebeurt met een webanalyse systeem. Onder meer de volgende gegevens worden via cookies in het webanalyse systeem opgeslagen:

 • Het IP-adres.
 • Technische kenmerken zoals de browser die je gebruikt (zoals Chrome, Safari, Internet Explorer of Firefox) en de resolutie van jouw computerscherm.
 • Vanaf welke pagina je op onze websites bent gekomen.
 • Wanneer en hoe lang je onze websites hebt bezocht of gebruikt.
 • Welke pagina’s je bezoekt op onze websites. 

Verwijderen:

Je kunt je cookies het gemakkelijkst verwijderen via je browser. Hieronder vind je een lijst met de meest gebruikte browsers en een link naar de manier waarop je in die browser je cookies kunt verwijderen:

Aguri / Mad Science bv.

Jericholaan 70b

3061 HH Rotterdam

Nederland

Tel: 06-53186311

Mail: Jack@aguri.nl